Uncategorized

Каури

Автор:

Навредлив термин кој се употребува за именување на припадници на македонската етничка заедница. Пример 1: Употреба на терминот во коментар на видео сервисот „Youtube“

Прочитај »

Љочкари

Автор:

Навредлив термин кој се употребува за именување на припадници на албанската етничка заедница. Пример 1: Употреба на терминот во комуникација на Интернет форум

Прочитај »

Препознај омраза – речник

Автор:

Во оваа рубрика ќе користиме примери посочени од вас за да создадеме „Речник на омразата“, кој треба да им помогне на граѓаните да разберат поподробно што може, а што не може да се смета за говор на омраза. Заедно ќе ги посочуваме и анализираме отворените и прикриените облици на ваков говор, при што ќе се […]

Прочитај »

Проба табела

Автор:

А Абдал Акмак Акреп Ајван Б Балија Банана република Блесав Будала В Влавче Вол Ветрушка Г Гоманар Газодав говноваљ Д Дунстер Давајгази Дроља Дибек Дрипец Ѓ Е Ж З Ѕ И Изрод Ј Јадни К Комуњар Курва Кодош Каур Кретен Л Лопов Лажго Лешинари Љ Љочкари М Морон Н Нашмркан Наркоман Небањат   Њ О […]

Прочитај »

Промотивни писма

Почитувани, доколку сакате да бидете во тек со соджини поврзани од овој тип, имате можност да ја оставите вашата e-пошта.