Новости

Медиа центар – Белград: Збирка примери на говор на омраза на Интернет

Тим на истражувачи од „Медиа центар – Белград“, подготви збирка

примери на говор на омраза регистрирани на социјалните мрежи, Интернет медиуми и форуми, во текот на септември 2013 година. Примерите се документирани на начин во кој се посочува изворот на содржината која вклучува изрази на говор на омраза, датумот на објавување, типот на говор на омраза кој се користи, како и формата на содржините (фејсбук страници, коментари на корисници итн.)

Исто така, збирката содржи позитивни примери за тоа како може да се пријави говорот на омраза на Интернет, објавени текстови поврзани со изречени санкции за говор на омраза, како и критики од корисниците поради употребата на говор на омраза на он-лајн медиумите и социјалните мрежи.

Збирката можете да ја преземете од веб страницата на „Медиа центар – Белград“, на овој линк.

Последни новости

Промотивни писма

Почитувани, доколку сакате да бидете во тек со соджини поврзани од овој тип, имате можност да ја оставите вашата e-пошта.