Новости

Водич за родители за заштита на приватноста и личните податоци на децата на интернет

Дирекцијата за заштита на личните податоци, во соработка со Фондацијата „Метаморфозис“ подготви „Водич за родители за заштита на приватноста и личните податоци на децата на интернет “, како дел од проектот „Час по приватност“.

Целта на водичот е да придонесе во подигнување на свеста за функционирањето на новите технологии, значењето на заштитата на приватноста и личните податоци на децата на Интернет, и превенирање на најмладите од недолични содржини и комуникација на Интернет.

Публикацијата на македонски и албански јазик може да ја преземете на линковите во продолжение:

Водич за родители за заштита на приватноста и личните податоци на децата на интернет

Udhëzues për prindër për mbrojtjen e privatësisë dhe të dhënave pe rsonale të fëmijëve në internet

Последни новости

Промотивни писма

Почитувани, доколку сакате да бидете во тек со соджини поврзани од овој тип, имате можност да ја оставите вашата e-пошта.