Uncategorized

Предавници

Навредлив термин кој се употребува за именување на лица кои имаат поинакви ставови и гледишта од поддржувачите на власта и на

нејзините политики.

Пример 1: Употреба на терминот во статус на социјалната мрежа “Facebook“

predavnik

Последни новости

Промотивни писма

Почитувани, доколку сакате да бидете во тек со соджини поврзани од овој тип, имате можност да ја оставите вашата e-пошта.