Новости

„Обележани“ – Едукативен филм за влијанието на Интернет малтретирањето врз младите

Австралиската служба за комуникации и медиуми, како дел од програмата „Cybersmart“, подготви краток едукативен филм со наслов „Обележани“(„Tagged“), кој го истражува влијанието на Интернет малтретирањето врз младите луѓе.

Целта на филмот е да се охрабрат тинејџерите и студентите да разговараат за основните етички обврски при користење на Интернет. Исто така, филмот се осврнува и на прашањата како младите може да го градат својот углед на

Интернет, и како онлајн интеракцијата може да се одрази во нивниот реален живот.

Последни новости

Промотивни писма

Почитувани, доколку сакате да бидете во тек со соджини поврзани од овој тип, имате можност да ја оставите вашата e-пошта.