Uncategorized

Арнаути

Иако овој термин во турскиот јазик се користи за именување на етничките

Албанци, сепак, кај словенските јазици терминот во најголем број случаи се употребува за да се навредат припадниците на албанската заедница.

Пример 1: Употреба на терминот во коментар на веб-страница

 

 

Последни новости

Промотивни писма

Почитувани, доколку сакате да бидете во тек со соджини поврзани од овој тип, имате можност да ја оставите вашата e-пошта.