Uncategorized

Татари

Навредлив термин кој се употребува за именување на лица од бугарска национална припадност.

Пример 1:

Употреба на терминот во статус на социјалната мрежа “Facebook“

tatari

 

fb.pr1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор:

Последни новости