Uncategorized

Славомакедонци

Навредлив термин кој се употребува за именување на лица од македонска етничка припадност.

Пример 1: Употреба на терминот во коментар на социјалната мрежа “Facebook“

slavomakedonci3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

slavomakedonci2

 

 

 

 

slavomakedonci1

 

 

 

 

 

 

 

 

Пример 2: Употреба на терминот во коментар на веб-страница:

slavomakedonci4

 

Последни новости