Ресурси

Во оваа рубрика, „Безомразно“ ќе ви понуди лесен пристап до меѓународното и домашното законодавство поврзано со говорот на омраза, до релевантни истражувања и анализи, до меѓународни и домашни институции, организации и други формални и неформални структури на луѓе кои работат во оваа област.