Uncategorized

Предавници

Навредлив термин кој се употребува за именување на лица кои имаат поинакви ставови и гледишта од поддржувачите на власта и на

нејзините политики.

Пример 1: Употреба на терминот во статус на социјалната мрежа “Facebook“

predavnik

Последни новости