Uncategorized

Каури

Навредлив термин кој се употребува за именување на припадници на македонската етничка заедница.

Пример 1: Употреба на терминот во коментар на видео сервисот „Youtube“

smrt.za.kauri

Автор:

Последни новости