Uncategorized

Цигани

Навредлив термин кој се употребува за именување на припадници на ромската етничка заедница.

Пример 1: Употреба на терминот во наслов на текст објавен на веб-страницата на еден дневен весник

cigan

 

Пример 2: Употреба на терминот во наслов на тема од дискусија на Интернет форум

cigan2

Автор:

Последни новости