Безомразна Герила

Квиз серијал „Безом(б)разен ум“ – второ прашање

Безомразна герила со квиз серијал. Дали имате безом(б)разен ум?

За да го отвориш квизот кликни на прашањето.

kriva60

Автор:

Последни новости